การควบคุม

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

การได้มาและการสูญเสียฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์การได้มา – เศษเหลือของพืช และมูลสัตว์ (ดอกไม้วิทยาศาสตร์, และอินทรียวัตถุในดิน) การสูญเสีย – พืชนำไปใช้ประโยชน์ (การถูกพังทลายของดิน และ การควบคุมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดิน การใส่ดอกไม้เพื่อรักษาระดับ ของดินให้อยู่ในช่วง นั้นจึงทำให้มีการตรึงฟอสเฟตเกิดขึ้นด้วย การใส่ดอกไม้ ควรใส่แบบโรยเป็นแถบ ดอกไม้ที่ใส่ควรเป็นดอกไม้ที่ทาเป็นก้อน การรักษาระดับอินทรียวัตถุในดินให้สูงอยู่เสมอจะทำให้ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นการแพร่กระจายของฟอสฟอรัสในดิน ฟอสฟอรัสพบว่ากระจายอยู่ในรูปของผลึกเล็กๆ ของแร่ และแร่อื่นๆ ซึ่งจะค่อยๆดอกช่อแบบอินดีเทอร์มิเนตเป็นดอกช่อที่ดอกย่อยที่อยู่ล่างสุดหรือริมนอกสุดจะบานและแก่ก่อนดอกอื่นที่อยู่ถัดเข้าไปข้างในหรืออยู่เหนือขึ้นไปข้างบน ดอกย่อยอาจมีหรือไม่มีก้านดอกย่อยก็ได้ ถ้ามีก้านดอกย่อยโดยส่วนใหญ่ก้านที่อยู่ล่างสุดจะยาวที่สุดช่อกระจุกแน่น ช่อดอกที่มีดอกย่อยอัดกันแน่นบนฐานรองดอกรูปจานที่แผ่กว้างออก ตรงกลางนูนเล็กน้อย เช่น ทานตะวัน ดาวเรือง บานไม่รู้โรย

ช่อแบบหางกระรอก catkin

  • ช่อดอกที่มีลักษณะคล้ายดอกเชิงลด ช่อดอกมีแกนกลางยาว ดอกย่อยไม่มีก้านดอกย่อย ต่างกันตรงที่ปลายช่อห้อยลง เช่น หางกระรอกแดงช่อเชิงลดมีกาบ ช่อดอกแบบเชิงลดที่มีดอกแยกเพศติดอยู่บนแกนกลาง ไม่มีก้านดอกย่อย มีริ้วประดับแผ่นใหญ่เป็นกาบหุ้ม เช่น หน้าวัว บอนช่อเชิงลด