ขนปกคลุม

Posted on: กรกฎาคม 12, 2015, by :

ภายในพืช และมีอิทธิต่ออัตราการหายใจและการคายน้าของพืช เมื่อเข้าในพืชจะอยู่ในรูปของไอออนจึงสูญหายไปจากพืชโดยการชะล้างได้ง่าย โพแทสเซียมช่วยทำให้ผนังเซลล์ของพืชหนาขึ้นและลาต้นแข็งแรงขึ้น ถ้าขาดก็จะทำให้พืชล้มได้และช่วยเพิ่มน้าตาลในพืชพวกอ้อยด้วยพวกพืชหัวต้องการโพแทสเซียมในปริมาณสูง ถ้าขาดจะแสดงอาการออกมาเช่นขอบใบไม้ สาหรับข้าวโพด ถ้าขาดโพแทสเซียมจะแสดงอาการขาดออกมาโดยที่ปลายใบขอบใบมีสีเหลือง เป็นต้นรูปและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมรูปของโพแทสเซียมถ้าแบ่งตามความเป็นประโยชน์แล้วสามารถแบ่งออกได้  พวก

ลักษณะทั่วไป : ไม้ดอกล้มลุก ลำต้นมีขนปกคลุม

ใบ : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปแถบหรือรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 0.7-2 เซนติเมตร ยาว 7-9 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียว มักโค้งลง มีขนเป็นเส้น ยาว ไม่มีก้านใบ

ดอก : สีเหลืองและขาว วงในสีเหลืองเข้มถึงน้ำตาล ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบที่ปลายกิ่ง มีทั้ง ดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ดอกวงนอกมีกลีบดอกชั้นเดียว รูปรีถึงรูปไช่กลับค่อนข้างกลม 5-7 กลีบ ดอกวงใน มีกลีบดอกสีเหลืองเข้มถึงน้ำตาล เป็นหลอดอัดเเน่นอยู่กลางดอก ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 เซนติเมตร

ผล : ผลแห้ง เมล็ดล่อน ปลายมีขน

.ดอกชบาซ้อนถิ่นกำเนิด จีน อินเดียและฮาวาย