คักแยก

Posted on: กรกฎาคม 2, 2015, by :

ชุมชนจากสถานีขนถ่าย มูลฝอยเทศบาลเมืองเชียงใหม่โดยทาการคักแยกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสานอินทรีย์และ บดตัดให้มีขนาดประมาณ ทาการป้อนมูลฝอยเข้าสู่ถังสร้างกรดด้วยอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ ควบคุมให้มีค่าของแข็งทั้งหมดประมาณ เปอร์เชนต์ โดยการเติมน้าอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดการทดลองอยู่ในช่วงมีโซฟิลลิค ส่วนถังสร้างก๊าชมีเทนให้อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่เข้ามีค่า คงที่ ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเพิ่มอัตราภาระบรรทุกสาร อินทรีย์ของถังสร้างกรดขึ้น อัตราการผลิตกรดระเหยง่ายในถังสร้างกรดไม่มีค่าแตกต่างกันแม้ว่าจะเพิ่มอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์เป็น อัตราผลิตกรดระเหยง่ายมีค่าในช่วง มูลฝอยเปียกเริ่มต้นแต่เมื่ออัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์รวมของระบบสูงขึ้น พบว่าอัตราการผลิตกรดระเหยง่ายของระบบสูงขึ้นมีค่าเท่ากับ

ประวัติ

  • เป็นที่นิยมปลูกมาแต่โบราณ ว่ากันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อ ซึ่งคำว่านั้นมาจากคำว่า “คุล” ที่ในภาษาเปอร์เซียแปลว่า “สีแดง หรือดอกกุหลาบ” โดยในภาษาฮินดีก็มีคำว่า “คุล” แปลว่า  และคำว่า “คุลาพ” ก็หมายถึงอย่างที่ไทยเราเรียกกัน แต่ออกเสียงเป็น ส่วนคำว่า ในภาษาอังกฤษนั้นมาจากคำว่า  ที่แปลว่ากุหลาบในภาษากรีก ล้านปีมาแล้ว และเคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแต่ก่อนนั้นเป็นป่าและมีรูปร่างไม่เหมือนในทุกวันนี้ แต่เนื่องจากมนุษย์ได้นำเอาป่ามาปลูกและผสมพันธุ์จนขยายเป็นพันธุ์ต่าง ๆ มากมายตามประวัติศาสตร์เล่าว่ากุหลาบป่าถูกนำมาปลูกไว้ในพระราชวังของจักรพรรดิ์ ในสมัยราชวงศ์ฮั่นราว 5,000 ปีมาแล้ว ขณะที่อียิปต์เองก็ปลูกเป็นไม้ดอกส่งไปขายให้แก่ชาวโรมัน เพราะชาวโรมันเป็นชาติที่รัก