คาร์โบไฮเดรต

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

พบในพืชปริมาณ เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่าไนโตรเจนประมาณเท่า ฟอสฟอรัสมีหน้าที่เกี่ยวกับการถ่ายเทพลังงาน ซึ่งเป็นกระบวนการทำสรีระวิทยาที่สำคัญอย่างยิ่ง พลังงานที่ได้จากการสังเคราะห์แสงและเมตาโบลิซึมของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตจะถูกเก็บไว้ในรูปของก.ฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปสารประกอบอินทรีย์ได้แก่ ฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น  พวกใหญ่ๆคือ แคลเซียม เหล็กและอลูมิเนียมฟอสเฟตรูปของฟอสเฟตในดิน แบ่งออกเป็น  ประเภทด้วยกัน ดังนี้ รูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ช้ามาด เช่น รูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้อย่างช้าๆ เช่น รูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ทันที ปัจจัยที่ควบคุมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในรูปสารอินทรีย์

เป็นช่อแบบซี่ร่มที่แยกออกจากแกนหลักเป็นครั้งที่ 2 แล้วจึงมีดอกช่อซี่ร่มแยกแขนง ช่อดอกที่มีช่อย่อยแบบช่อแขนงแต่ละช่อประกอบกันแบบซี่ร่มช่อซี่ร่มคล้ายช่อเชิงลด ช่อดอกที่มีช่อย่อยแบบช่อเชิงลดแต่ละช่อประกอบกันเป็นแบบซี่ร่มช่อซี่ร่มคล้ายช่อกระจะช่อดอกที่มีช่อย่อยแบบช่อกระแจแต่ละช่อประกอบกันเป็นแบบซี่ร่ม

ช่อเชิงหลั่น

ช่อดอกที่ดอกย่อยอยู่ในระนาบเดียวกันก้านดอกยาวไม่เท่ากัน ก้านดอกย่อยของดอกล่างสุดจะยาวที่สุด ก้านดอกย่อยที่ถัดขึ้นไปจะสั้นลงตามลำดับ เช่น ดอกขี้เหล็กช่อเชิงหลั่นเชิงประกอบเป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่นที่แยกออกจากก้านเป็นครั้งที่ 2 จึงมีดอก