ดอกกันเกรา

Posted on: มีนาคม 9, 2015, by :
  1. จังหวัดนครราชสีมา : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกสาธร
  2. จังหวัดนครศรีธรรมราช : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกราชพฤกษ์
  3. จังหวัดนครสวรรค์ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเสลา
  4. จังหวัดนนทบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกนนทรี
  5. จังหวัดนราธิวาส : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกบานบุรี

ดอกกันเกรา

ดอกกันเกรา

ดอกสาธร

ดอกสาธร

ดอกราชพฤกษ์

ดอกราชพฤกษ์