มากมาย

Posted on: กรกฎาคม 12, 2015, by :

มีโพแทสเซียมในดินหรือพืชมากเกินไปจะมีผลเสียต่อพืชเช่นเดียว คือจะทำให้การดูดใช้ธาตุแมกนีเซียมและแคลเซียมของพืชลดลง เมื่อมีการใส่โพแทสเซียมในอัตราสูงจึงแนะนาให้ใส่ดอกไม้ที่มีแมกนีเซียมและแคลเชียมร่วมด้วย แคลเซียมมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของเนื้อเยื่อและเซลล์พืช จำเป็นต่อการแบ่งเซลล์ การเจริญเติบโตของเซลล์ และเป็นธาตุที่กระตุ้นให้เอนไซม์หลายชนิดทางาน แมกนีเซียมเป็นงค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสังเคราะห์แสงนอกจากนั้นยังเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวกับขบวนการสังเคราะห์แสง และมีส่วนช่วยในการเคลื่อนย้ายน้าตาลภายในพืชในดินที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือเป็นกรดและมีเนื้อดินหยาบโพแทสเซียมเป็นธาตุที่ต่อขบวนการสร้างแป้งน้าตาล และการเคลื่อนย้ายแป้งและน้าตาล

ลักษณะทั่วไป

  • ชบา ในบ้านเรารู้จักกันมานานแล้ว จะเห็นได้จากบ้านคนสมัยก่อนจะมีชบายอยู่แทบทุกบ้าน ปัจจุบันชบาได้รับการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ออกมามากมาย ซึ่งล้วนแต่สวย ๆ งาม ๆ ทั้งนั้น ทำให้ได้ดอกของชบาที่มีรูปร่างสวยงามสีสันของดอกสดใส ขบานั้นจัดเป็นไม้พุ่ม ความ สูงดดยทั่วไปประมาณ 2.50 เมตร ใบมีสีเขียวเข้ม มนรี ปลายใบแหลม แต่ปัจจุบันก็ยังมีพันธุ์ แตกต่างออกไปอีกมากมาย