ดอกนนทรี

Posted on: มีนาคม 9, 2015, by :

ดอกโสน

ดอกจำปูน

ดอกจำปูน

ดอกพะยอม

ดอกพะยอม

ดอกบัวหลวง

ดอกบัวหลวง

ดอกนนทรี

ดอกนนทรี

  1. จังหวัดเพชรบุรี : ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
  2. จังหวัดเพชรบูรณ์ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกมะขาม