ดอกพุทธรักษา

Posted on: มีนาคม 9, 2015, by :

ดอกพุทธรักษา

ดอกพวงแสด

ดอกพวงแสด

  1. จังหวัดเชียงใหม่ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกทองกวาว
  2. จังหวัดตรัง : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกศรีตรัง
  3. จังหวัดตราด : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกกฤษณา
  4. จังหวัดตาก : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเสี้ยวดอกขาว
  5. จังหวัดนครนายก : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิกา
  6. จังหวัดนครปฐม : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกจันทร์หอม

ดอกทองกวาว