ดอกลั่นทมขาว

Posted on: มีนาคม 9, 2015, by :

ดอกเฟื่องฟ้า

ดอกเฟื่องฟ้า

ดอกลั่นทมขาว

ดอกลั่นทมขาว

ดอกช้างน้าว

ดอกช้างน้าว

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวตอง
  2. จังหวัดยะลา : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพิกุล
  3. จังหวัดยโสธร : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวแดง
  4. จังหวัดร้อยเอ็ด : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกประดู่