บ้านเรือน

Posted on: กรกฎาคม 12, 2015, by :

ให้รู้ว่าดินมีปริมาณโพแทสเซียมเพียงพอสาหรับพืชดูดไปใช้ได้หรือไม่ ถ้าใบแสดงอาการขาดโพแทสเซียมให้ชัดเจนแสดงว่าระบบการทำงานภายในของพืชเสียหาย ซึ่งจะมีผลเสียต่อพืชในระยะยาว และควรป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ โดยการวิเคราะห์ใบและดินอย่างสม่ำเสมอ อาการขาดโพแทสเซียมในไม้ผลขั้นแรก คือพืชจะชะงักการเจริญเติบโตอาการต่อไป คือ ใบแก่มีสีเหลืองซีดโดยเริ่มจากขอบใบและปลายใบ ในพืชบางชนิดจะพบจุดสีน้าตาลไหม้กระจายทั่วใบหรือพบจุดสีแดง หรือเหลืองระหว่างเส้นใบในใบอ่อน ถ้าอาการรุนแรงใบจะแห้งและร่วงก่อนกำหนดเวลาการ

เยอบีร่า เป็นไม้ ดอกที่ปลูกง่าย

  • ให้ดอกตลอดปีซึ่งสามารถจำหน่ายได้ทุกฤดูกาล ดอกของเยอบีร่านั้นมีสีสันหลากหลายและสวยสดใส จึงนิยมตัดดอกมาปักแจกันเพราะว่ามีอายุการปักแจกันนานสามารถอยู่ได้หลายวัน โดยนำมาประดับในอาคารสำนักงาน ห้องทำงาน และบ้านเรือน

เยอบีร่าไม่ใช่จะมีเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังมีประสิทธิภาพในการดูดสารพิษภายในอาคารได้ดีอีกด้วย จึงจัดว่าเป็นไม้ร้านดอกไม้ อยุธยาประดับอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าดอก เยอบีร่ามีลักษณะเป็นดอกเดี่ยว มีหลากสี สดใส ทั้งสีขาวไส้ดำ สีเหลืองไส้ดำ สีชมพูไส้ดำ สีแดงไส้ดำ สีส้มไส้ดำ สีบานเย็นไส้ดำ สีครีมไส้ดำ และสีเหลืองไส้ดำ ออกดอกได้ตลอดทั้งปี นำเข้า 14 สายพันธุ์ มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด 10 อันดับแรกของของโลกได้แก่ กุหลาบ เบญจมาศ คาร์เนชั่น ลิลลี่ ฟรีเซีย เยอบีร่า กล้วยไม้ (ซิมบีเดียม) จิบโฟฟิลล่า และ อัลสโตรมีเรีย การใช้ไม้ตัดดอกของโลกเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในปี 2533 มีมูลค่า 675,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 11% จากปี 2528 ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและอิตาลี เป็นประเทศที่ใช้ไม้ตัดดอกมากที่สุด คิดเป็น 27%, 23% และ 16% ตามลำดับ