ดอกช่อ

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

สารประกอบของ ถึงแม้ว่าฟอสฟอรัสจะมีหน้าที่สำคัญในพืชก็ตาม แต่ปริมาณฟอสฟอรัสที่พืชต้องการไม่มากเหมือนไนโตรเจนและโพแทสเซียมความต้องการของพืชประกอบกับการที่ฟอสฟอรัสจะสูญหายจากดินไปค่อนข้างยาก จึงพบว่ามีการสะสมของฟอสฟอรัสในดินสูงเกินความต้องการของพืช ฟอสฟอรัสที่มากเกินไปในดินจะทาปฏิกิริยากับจุลธาตุโดยเฉพาะสังกะสี เหล็กและแมงกานีสทำให้ทั้ง 3 ธาตุนี่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชแสดงว่าดินมีฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องใส่ดอกไม้ฟอสฟอรัสให้กับพืชอีกการลดดอกไม้ฟอสฟอรัสลงทำให้เกษตรกรสามรถประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพราะดอกไม้ฟอสฟอรัสมีราคาแพงนอกจากนั้น การจัดการธาตุฟอสฟอรัสที่เหมาะสมยังทำให้พืชเจริญเติบโตได้อีกด้วยเนื่องจากพืชจะได้รับจุลธาตุอย่างเพียงพอดอกช่อแบบดีเทอร์มิเนต  เป็นดอกช่อที่ดอกย่อยที่อยู่ในสุดหรือบนสุดจะบานและแก่ก่อนดอกที่อยู่วงนอนหรือดอกที่อยู่ถัดลงมาข้างล่าง นอกจากนี้ช่อดอกบางชนิดมีลักษณะผสมผสานระหว่างดีเทอร์มิเนต และ อินดีเทอร์มิเนต ในช่อเดียวกัน

เรียกว่า

ช่อกระจุก simple cymeเป็นดอกช่อที่มี 3 ดอกย่อย ก้านดอกย่อยแตกออกทางด้านข้างของแกนกลางที่จุดเดียวกัน เช่น มะลิ ต้อยติ่งช่อกระจุกเชิงประกอบ เป็นช่อแบบช่อกระจุกที่มีก้านแยกออกจากแกนหลักเป็นครั้งที่ 2 แล้วจึงมีดอก เช่น เข็ม โคมญี่ปุ่นช่อคดกริช scorpioid