ปลดปล่อย

Posted on: กรกฎาคม 4, 2015, by :

โพแทสเซียมที่อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ได้แก่ โพแทสเซียมที่อยู่ในรูปของ และโพแทสเซียมที่ถูกดูดซับที่ผิวของสารคลอลอยด์ซึ่งอยู่ในรูปของ โพแทสเซียมที่อยู่ในรูป ในสารละลายในดินนั้นพืชจะนำไปประโยชน์ได้ง่ายกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็จะถูกชะล้างให้สูญหายไปได้ง่ายกว่าโพแทสเซียมที่อยู่ในรูปของ  แต่โพแทสเซียมทั้งสองรูปนี้จะอยู่ในสภาพที่สมดุลซึ่งกันและกันตลอดเวลา กล่าวคือเมื่อพืชดูดเอาโพแทสเซียมที่อยู่ในรูปของ ก็จะถูกปลดปล่อยให้ออกมมาอยู่ในรูปของ เพื่อรักษาสภาพที่สมดุลไว้ แต่ถ้ามีการใส่ดอกไม้โพแทสเซียมลงไปในดินสมการก็จะเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามอีก การได้มาและการสูญเสีย

โพแทสเซียมในดิน

  • ถูกพืชดูดไปใช้พืชดูดโพแทสเซียมไปใช้ปริมาณที่สูงพอๆกับไนโตรเจนแต่จะสูงกว่าฟอสฟอรัสมากส่วนใหญ่แล้วพืชมักจะดูดโพแทสเซียมในดินนาโพแทสเซียมไปใช้ในปริมาณที่มากกว่าพืชจะต้องการใช้จริงๆ โดยที่ไม่ทำให้ผลผลิตพืชเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดถูกชะล้างสูญหายไปโพแทสเซียมจะถูกชะล้างให้สูญหายไปมากในดินที่มีเนื้อหยาบมากกว่าในดินที่มีเนื้อละเอียด โดยเฉพาะเมื่อมีการใส่โพแทสเซียมให้กับดินทรายนั้น ปรากฏว่า