ฟอสฟอรัส

Posted on: กรกฎาคม 12, 2015, by :

นิวเคลียสเซลล์พืช ถ้าพืชมีฟอสฟอรัสไม่เพียงพอจะไม่สามารถแบ่งตัวได้ พืชที่ขาดจะมรอาการแคระแกร็น แก่ช้า และเมล็ดลีบ พืชที่ให้เมล็ดจะมีปริมาณฟอสฟอรัสมากที่สุดการสูญเสียฟอสฟอรัสจากดิน ได้ 4 ทางด้วยกัน คือ พืชดูดไปใช้งาน  สูญเสียโดยการชะล้าง  สูญเสียในรูปก๊าช  สูญเสียโดยการพังทลายเซาะกร่อน วัฏจักรของฟอสฟอรัส

สะสมอาหารหรือรากเป็นหลักได้ดังนี้ คือ

  1. บีโกเนียชนิดที่มีรากฝอย (Fibrous – rooted begonia) มีใบสีเขียวและสีน้ำตาลเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อ มีทั้งสีขาว สีชมพู สีแดง และสองสี เช่น ขาวขอบแดง
  2. บีโกเนียชนิดที่มีเหง้า (Rhizomatous begonia) ส่วนมากเป็นบีโกเนียที่ปลูกประดับใบ ใบมีสีสวยมีหลายแบบ เช่น รูปใบกลม รูปหัวใจ มีกลีบดอกชั้นเดียว
  3. บีโกเนียชนิดที่มีหัว (Tuberous begonia) ดอกมีขนาดใหญ่ มีทั้งดอกชั้นเดียว และดอกซ้อน

ฤดูกาลออกดอก: ออกดอกตลอดปี การปลูก: ปลูกเป็นพืชคลุมดิน เป็นไม้กระถาง หรือ ไม้ในภาชนะแขวนก็ได้ การดูแลรักษา: ดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินร่วนซุย บริเวณที่มีแสงแดดรำไร รดน้ำปานกลาง อย่าให้แฉะ และควรรดปุ๋ยทางใบ ทุกๆ 2 สัปดาห์ ไม่ชอบอากาศหนาวเย็น

4.กุหลาบหนู

กุหลาบหนู เป็นกุหลาบที่มีความสวยงามน่ารักและสดใส เป็นไม้พุ่ม สูง 20 – 50 เซนติเมตร ลำต้นมีหนาม ใบประกอบออกสลับ ใบย่อย 5 ใบ เป็นรูปรี ขอบหยัก ปลายแหลม โคงมน หูใบติดกับก้านใบ สีเขียวสด ดอก มีหลายสี เช่น สีแดง สีขาว