ภาษาตุรกี

Posted on: กรกฎาคม 12, 2015, by :

กิโลกรัมฟอสฟอรัสต่อเฮกตาร์ต่อปี จึงเป็นที่ยอมรับว่าต้องมีการแทนที่ของฟอสฟอรัสที่หายไปการแทนที่อาจมาจากกระบวนการ ของอินทรียวัตถุ หรือจากปฏิกิริยาการรักษาสมดุลระหว่างฟอสฟอรัสที่ละลายได้ กับฟอสฟอรัสไอออนที่ถูกดูดซึมอยู่หรือระหว่างฟอสฟอรัสที่ละลายได้กับสารประกอบที่เป็นของแข็งปริมาณฟอสฟอรัสที่อยู่ในดินและการตอบสนองของพืชพอจะกล่าวได้ 5 ประเภท คือฝรั่งเศสที่แผลงมาจากคำว่า “tulipe” และจากคำโบราณว่า “tulipan” หรือจากภาษาลาตินสมัยใหม่ “tulpa” ที่มาจากภาษาตุรกี “tlbend” หรือ “ผ้ามัสลิน” (ภาษาอังกฤษว่า “turban” (ผ้าโพกหัว) บันทึกเป็นครั้งแรกในภาษาอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 16 และอาจจะมาจากภาษาตุรกีอีกคำหนึ่งว่า “tlbend” ก็เป็นได้

2.ฟาแลนนอปซิสพันธุ์

  • ฟาแลนนอปซิสพันธุ์แท้จะมีดอกขนาดค่อนข้างเล็กจึงมีการปลูกเลี้ยงกันไม่มาก แต่ปัจจุบันกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์จนทำให้ได้ดอกที่สวยงาม ทั้งรูปทรงและสีของดอก เช่น ดอกกลมใหญ่ กลีบดอกหนา ดอกมีหลากหลายสีและมีลวดลายแปลกตา ฟาแลนนอปซิสมีดอกที่สวยงาม เลี้ยงง่าย โตเร็ว อีกทั้งยังสามารถนำมาผสมพันธุ์ได้หลายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นลูกผสมในสกุลฟาแลนนอปซิสด้วยกัน หรือผสมกับสกุลอื่น เช่น สกุลม้าวิ่ง (Doritis) สกุลแวนด้า (Vanda) สกุลรีแนนเธอรา หรือสกุลแมลงปอ (Arachnis) และยังพัฒนาสายพันธุ์เพื่อผลิตเป็นการค้าได้อีก สามารถนำดอกของฟาแลนนอปซิสมาเป็นร้านดอกไม้ อยุธยาประดับแจกันหรือเป็นของขวัญในโอกาสสำคัญๆ จึงทำให้มีผู้คนนิยมปลูกเป็นจำนวนมาก