มูลสัตว์

Posted on: กรกฎาคม 2, 2015, by :

บทที่ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการดำเนินการวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมน้ำหมักชีวภาพจากมูลสัตว์โสตทัศนูปกรณ์โปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จอรับภาพ เอกสารประกอบการฝึกอบรม อุปกรณ์และวัสดุฝึกน้ำหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ ถังพลาสติก กากน้าตาล มูลสัตว์ วิธีการดำเนินการ ผลิตน้ำชีวภาพจากมูลสัตว์ พัฒนาสูตร ชีวภาพจากมูลสัตว์ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ

ภาพเขียนนี้มีรูปปรากฏอยู่

แต่มีรูปร่างไม่เหมือนจริง เพราะเป็นปิดด้วยทอง มีกลีบดอก 6 กลีบแทนที่จะมีเพียง 5 กลีบเหมือนทั่วไป อย่างไรก็ตาม จากการขุดค้นวังแห่งนี้ในภายหลังจึงพบว่า วังแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวถล่มในช่วง1,450ปีก่อนคริสต์ศตวรรษมีบางส่วนของวังถูกไฟไหม้ไป และด้วยความบังเอิญผู้ที่ทำการขุดค้นวังนี้ได้พบชิ้นส่วนของภาพฝาผนังดั้งเดิม เป็นภาพมีกลีบดอก 5 กลีบอยู่ด้วยจึงเป็นที่คาดการณ์ว่าผู้ที่มาซ่อมแซมวังนี้หลังจากถูกแผ่นดินไหวและไฟไหม้ ได้ทำการปิดทองและเติมกลีบกุหลาบเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกลีบ เรื่องราวของได้เผยแพร่จากชาวครีต ไปทางตอนเหนือสู่ประเทศกรีซโดยนิสัยของชาวกรีกนั้น เป็นชนชาติที่คลั่งไคล้ต่อการรบราฆ่าฟันกันมากกว่าที่จะสนใจวัฒนะธรรมในด้านอื่นอย่างไรก็ตามในวรรณกรรมกรีกเรื่องราวของดอกกุหลาบไว้ในนิยายปรับปรา ซึ่งเขียนโดยโฮเมอร์นิยายเรื่องนี้กล่าวถึง เฮคเตอร์ตัวละครตัวหนึ่งซึ่งถูกฆ่าโดยอคิลลิส