ร้านดอกไม้อยุธยา

Posted on: มีนาคม 9, 2015, by :
  1. จังหวัดระนอง : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกโกมาชุม
  2. จังหวัดระยอง : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกประดู่
  3. จังหวัดราชบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกกัลปพฤกษ์

ดอกบัวตอง

ดอกบัวตอง

ดอกพิกุล

ดอกพิกุล

ดอกบัวแดง

ดอกบัวแดง

ดอกประดู่

ดอกประดู่

ดอกโกมาชุม