ร้านดอกไม้อยุธยา

Posted on: มีนาคม 9, 2015, by :

ดอกทองกวาว

ดอกศรีตรัง

ดอกศรีตรัง

ดอกกฤษณา

ดอกกฤษณา

ดอกเสี้ยวดอกขาว

ดอกเสี้ยวดอกขาว

ดอกสุพรรณิกา

ดอกสุพรรณิกา

ดอกจันทร์หอม

ดอกจันทร์หอม

  1. จังหวัดนครพนม : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกกันเกรา