ร้านดอกไม้อยุธยา

Posted on: มีนาคม 9, 2015, by :

ดอกเสลา

ดอกเสลา

ดอกนนทรี

ดอกนนทรี

ดอกบานบุรี

ดอกบานบุรี

  1. จังหวัดน่าน : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเสี้ยวดอกขาว
  2. จังหวัดบึงกาฬ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกสิรินธรวัลลี
  3. จังหวัดบุรีรัมย์ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิการ์
  4. จังหวัดปทุมธานี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวหลวง
  5. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเกด