ร้านดอกไม้อยุธยา

Posted on: มีนาคม 9, 2015, by :

ดอกเกด

ดอกปีป

ดอกปีป

  1. จังหวัดปัตตานี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกชบา
  2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกโสน
  3. จังหวัดพังงา : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกจำปูน
  4. จังหวัดพัทลุง : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพะยอม
  5. จังหวัดพิจิตร : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวหลวง
  6. จังหวัดพิษณุโลก : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกนนทรี

ดอกชบา

ดอกชบา

ดอกโสน