ร้านดอกไม้อยุธยา

Posted on: มีนาคม 9, 2015, by :
  1. จังหวัดแพร่ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกยมหิน
  2. จังหวัดพะเยา : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกสารภี
  3. จังหวัดภูเก็ต : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเฟื่องฟ้า
  4. จังหวัดมหาสารคาม : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกลั่นทมขาว
  5. จังหวัดมุกดาหาร : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกช้างน้าว

ดอกมะขาม

ดอกมะขาม

ดอกยมหิน

ดอกยมหิน

ดอกสารภี

ดอกสารภี