กระถาง

Posted on: กรกฎาคม 12, 2015, by :

จะถูกดูดซึมอยู่บนส่วนที่มีประจุของอนุภาคดินเหนียว และอินทรียวัตถุในดินฟอสฟอรัสที่ถูกดูดซึม และสามารถประกอบอนินทรีย์ฟอสฟอรัสที่เป็นของแข็งจะอยู่ในสภาพสมดุลกับฟอสฟอรัสที่ละลายได้ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้คือ ในดินนั้นมีปริมาณน้อยมาก ในดินบางชนิดน้อยกว่า กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ กระนั้นก็ตามเป็นที่เชื่อว่าฟอสฟอรัสทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของพืชมาจากสารละลายในดิน พืชส่วนใหญ่ดูดฟอสฟอรัสประมาณ

  •  ซึ่งจะดูสวยงามและป้องกันไม่ให้โคนต้นและโคนใบได้รับความชื้นมากเกินไปจนทำให้เน่า ฤดูที่เหมาะสมในการปลูกประมาณเดือนมีนาคม หรือก่อนเข้าฤดูฝน เพราะถ้าปลูกหลังจากที่เข้าฤดูฝนแล้วอากาศมีความชื้นสูง อาจทำให้กล้วยไม้อวบน้ำมากเกินไปจนเน่าได้ ดังนั้นจึงต้องควบคุมเรื่องน้ำและความชื้นค่อนข้างมาก หรือบางคนอาจปลูกโดยให้ต้นกล้วยไม้เกาะตอไม้หรือกิ่งไม้ก็สามารถทำได้ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดปัญหาน้ำฝนที่ตกลงมาขังในส่วนโคนต้นและใบได้ เพราะไม่มีเครื่องปลูกที่อมความชื้นไว้ น้ำที่ขังอยู่ที่ใบก็จะระเหยออกไปอย่างรวดเร็ว

3.บีโกเนีย

บีโกเนียเป็นพืชสกุลใหญ่ การปลูกเลี้ยงฟาแลนนอปซิส ฟาแลนนอปซิสเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ใบค่อนข้างหนาซึ่งต้องระวังในเรื่องความชื้นที่มีมากไปก็จะทำให้ต้นและใบ เน่าได้ง่าย สามารถปลูกลงกระถางโดยการปลูกจะต้องให้โคนต้นและรากส่วนบน อยู่เหนือเครื่องปลูกขึ้นมา แต่อยู่ต่ำกว่าระดับขอบกระถางจึงแบ่งออกเป็นพวกๆ โดยอาศัยรูปร่างของส่วน