วิตามินเอ

Posted on: กรกฎาคม 4, 2015, by :

ท้องถิ่นและตลาดกลางในแต่ล่ะวัน และแต่ล่ะเดือนมีมูลค่ามหาศาลและกล่าวได้ว่าประชาชนไทยใช้คะน้าในการประกอบอาหารสาหรับบริโภคเป็นเงินวันละหลายล้านบาทแหล่งผลิตที่สำคัญของคะน้าอยู่ทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกผักคะน้ามีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายผักคะน้าเป็นผักที่มีวิตามินหลายชนิด เช่น กรัม ซึ่งเป็นสารตัวหนึ่งของวิตามินเอ มีคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่กระเพาะอาหารมะเร็งลาไส้มะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนอกจากนั้นผักคะน้ายังมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อให้ชุ่มชื้น และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคมีความแข็งแรงสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูก ผักคะน้าเป็นผักที่มีวิตามินหลายชนิด เช่น เบต้า – แคโรทีนถึง

  • ดอกช่อแบบอินดีเทอร์มิเนต เป็นดอกช่อที่ดอกย่อยที่อยู่ล่างสุดหรือริมนอกสุดจะบานและแก่ก่อนดอกอื่นที่อยู่ถัดเข้าไปข้างในหรืออยู่เหนือขึ้นไปข้างบน ดอกย่อยอาจมีหรือไม่มีก้านดอกย่อยก็ได้ ถ้ามีก้านดอกย่อยโดยส่วนใหญ่ก้านที่อยู่ล่างสุดจะยาวที่สุด

ช่อเชิงลดมีกาบ

ช่อดอกแบบเชิงลดที่มีดอกแยกเพศติดอยู่บนแกนกลาง ช่อกระจุกแน่นช่อดอกที่มีดอกย่อยอัดกันแน่นบนฐานรองดอกรูปจานที่แผ่กว้างออก ตรงกลางนูนเล็กน้อย เช่น ทานตะวัน ดาวเรือง บานไม่รู้โรยช่อแบบหางกระรอกช่อดอกที่มีลักษณะคล้ายดอกเชิงลด ช่อดอกมีแกนกลางยาว ดอกย่อยไม่มีก้านดอกย่อย ต่างกันตรงที่ปลายช่อห้อยลง เช่น หางกระรอกแดงไม่มีก้านดอกย่อย มีริ้วประดับแผ่นใหญ่เป็นกาบหุ้ม เช่น หน้าวัว บอนช่อเชิงลด