เจริญเติบโต

Posted on: กรกฎาคม 12, 2015, by :

อาการ โดยปกติอาการขาดฟอสฟอรัสจะเห็นได้ไม่แน่นอนอาจจะต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางเคมีหรือทดลองกับดอกไม้ฟอสฟอรัส แต่ถ้าขาดฟอสฟอรัสรุนแรงก็จะทำให้พืชมีใบเหลือง หรืออาจสีเขียวเข้มหรือสีเขียวแกมน้าเงินซึ่งอาจจะมีสีม่วงแทรก การขาดฟอสฟอรัสทำให้ลาต้นบาง ใบเล็กและการแตกแขนงของลาต้นโดยจากัดการเจริญเติบโตของราก ฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของรากของลาต้นพืช ถ้าฟอสฟอรัสในดินที่เป็นประโยชน์กับพืชมีจำนวนมาก พืชอ่อนจะดูดซึมฟอสฟอรัสอย่างรวดเร็ว ปริมาณของฟอสฟอรัสจะทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

ทิวลิป เป็นเมืองหนาว

  • ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรป เป็นสัญลักษณ์ของฮอลแลนด์ มีอยู่หลายสี ดอกทิวลิปจะปลูกได้ต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสม คือไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส แม้ว่าทิวลิปจะเป็นที่ทำให้นึกถึงฮอลแลนด์ แต่ทั้งและชื่อมีที่มาจากจักรวรรดิเปอร์เชีย ทิวลิปหรือ “lale” เช่นเดียวกับที่เรียกกันในตุรกี เป็นท้องถิ่นของตุรกี, อิหร่าน, อัฟกานิสถาน และบางส่วนของเอเชียกลาง แม้ว่าจะไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้นำทิวลิปเข้ามาทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปแต่ที่สำคัญคือตุรกีเป็นผู้ทำให้ทิวลิปมีชื่อเสียงที่นั่น เรื่องที่เป็นที่ยอมรับกันก็คือ ไปเป็นราชทูตของสมเด็จพระจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในราชสำนักของสุลต่านสุลัยมานมหาราชแห่งจักรวรรดิออตโตมันในปี ค.ศ. 1554 Busbecq บรรยายในจดหมายถึงต่างๆ ที่เห็นที่รวมทั้งนาร์ซิสซัส ดอกไฮยาซินธ์ และทิวลิปที่ดูเหมือนจะบานในฤดูหนาวที่ดูเหมือนผิดฤดู  ในวรรณคดีเปอร์เชียทั้งสมัยโบราณและสมัยใหม่ต่างก็ให้ความสนใจกับชนิดนี้ คำว่า “tulip” ที่ในภาษาอังกฤษสมัยแรกเขียนเป็น “tulipa” หรือ “tulipant” เข้ามาในภาษาอังกฤษจาก