เมล็ดพืช

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

ธาตุฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบของ ซึ่งเป็นแหล่งที่ให้พลังงานแก่พืช และองค์ประกอบของนอกจากนั้น การดูดใช้ฟอสฟอรัสของพืชยังขึ้นอยู่กับระบบรากของพืช เพราะฟอสฟอรัสจัดเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนที่ในดินหรือเมื่อย้ายปลูกใหม่ๆ ระบบรากพืชยังมาแผ่ขยายมากนัก การใส่ดอกไม้ฟอสฟอรัสจึงจำเป็น แต่เมื่อพืชเจริญเติบโตดีแล้วการปรับปรุงดินโดยการปรับค่าความเป็นกรด-ด่างให้เหมาะสมจะทำให้พืชสามารถดูดฟอสฟอรัสไปใช้ได้มากขึ้น ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าการใส่ดอกไม้ฟอสฟอรัสจะช่วยให้พืชออกดอกและผลแก่เร็ว จึงมีการใส่ดอกไม้ฟอสฟอรัสกันมาก ส่วนใหญ่จะมี

ซึ่งจะมีความสำคัญเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบของ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นที่สะสมฟอสเฟตในเมล็ดพืช สาหรับให้พืชนำไปใช้ในการสร้างสารที่ให้พลังงานในขณะที่พืชเริ่มงอกยังไม่มีรากที่ดูดเอาฟอสเฟตในดินขึ้นมาให้ได้ ถ้าพืชได้รับธาตุฟอสฟอรัสไม่เพียงพอแล้ว โดยทั่งไปแล้วการเจริญเติบโตของพืชจะถูจากัดลง ต้นพืชแคระแก่ช้ากว่าปกติ การเจริญเติบโตและการแพร่กระจายมีน้อย ดอกและผลไม่สมบูรณ์ใบและต้นจะมีสีม่วงชนิดของฟอสฟอรัสในดินมีดอกย่อยทั้งสองข้างแตกออกตรงซอกใบ และดอกที่แตกออกอยู่ในระดับเดียวกัน เช่น หญ้าหนวดแมว

ช่อบิดเกลียว helicoid

  • เป็นดอกที่มีก้านดอกข้างๆ แตกออกไปข้างเดียวตลอด ทำให้ก้านดอกโค้งงอ เช่น ดอกหญ้างวงช้าง
  • ช่อกระจุกแยกแขนง thysusช่อดอกที่มีช่อย่อยแบบช่อแขนงแต่ละช่อประกอบกันแบบช่อกระจุก เช่น ดอกองุ่นสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องพรรณไม้ต่าง ๆ ของไทย น่าจะทราบกันดีว่า ราชพฤกษ์ เป็นประจำชาติไทย แต่นอกจากกษณ์บ้างนั้น ตามมาดูกันเลยข้อมูลร้เรียงตามภูมิภาคเหนือ มี 9 จังหวัด ดังนี้