สารประกอบของ ถึงแม้ว่าฟอสฟอรัสจะมีหน้าที่สำคัญในพืชก็ตา […]