“…กับหมู่ไม้ไกรกรวยกันเกรากร่าง                พะยอมยาง […]